Armirački radovi

Armirački radovi

Perpetum gradnja vrši armiračke radove:

  • armiranje stubova
  • armiranje greda
  • armiranje ploča

Zidarski radovi

Perpetum gradnja vrši izradu svih vrsta zidanih zidova: opeka giter-blok klima blok Ytong blok

Tesarski radovi

Perpetum gradnja vrši tesarske usluge: šalovanje serklaža klasičnom drvenom oplatom šalovanje zidova doka oplatom po